Petteri Kyllönen

s. 1979
KTM, yritysneuvoja, sote-järjestösektorin hallitusammattilainen

Yhteydenotot: pk.petterikyllonen(at)gmail.com

Aikaisempi työurani koostuu erilaisissa taloushallinnon tehtävissä toimimisesta. Nykyään toimin erityistarpeisille lapsille ja -nuorille, heidän perheilleen ja muulle lähipiirilleen suunnatun valtakunnallisen sote-järjestösektorin yhdistyksen puheenjohtajana. Olen yksi Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry:n, Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag rf:n perustajajäsenistä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja yritysneuvoja.

Itselläni on omakohtaista kokemusta erityistarpeisuudesta. Minulla on synnynnäinen cp-vamma, alaraajapainotteinen spastinen diplegia. Vamman hyväksyminen on ollut minulle prosessi, jonka aikana olen oppinut paljon itsestäni, onnellisuudesta ja tavoitteisiin pyrkimisestä. Yhtä lailla aikani tilitoimistoyrittäjä opetti minulle itsestäni, työelämästä ja ihmisiin luottamisesta.

Mitkä asiat minua motivoivat
Koen tärkeäksi edistää erityistarpeisten henkilöiden tasavertaista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole erityistarpeita. Minulla on aina ollut vahva käsitys oikeasta ja väärästä ja olen tinkimättömästi puolustanut sitä, minkä olen katsonut oikeaksi. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat vahvuuteni.

Mitä tavoitteita minulla on
Elämä on jatkuvan oppimisen matka. Se on matka omaan itseensä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Joka päivä oppii jotain uutta. Haluan olla olla mukana rakentamassa yhdenvertaista yhteiskuntaa yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Koen myös tärkeäksi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun erityistarpeisuudesta ja näin osaltani myötävaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden kehittymiseen siten, että erilaisuus koetaan rikkautena.

Viestini erilaisia erityistarpeita omaaville henkilöille
Elämä voi olla hyvää ja rikasta erityistarpeisuudesta huolimatta. Katkeroitumalla tekee hallaa ainoastaan itselleen. Jokainen valitsee – tietoisesti ratkaisee – miten erityistarpeisuuteensa suhtautuu. Toisiin ihmisiin turvautuminen ei ole heikkoutta. On vahvuutta osata pyytää apua.

Takaisin etusivulle