Elämä on jatkuvan oppimisen matka.

Petteri
Kyllönen

Elämä on jatkuvan
oppimisen matka.

Hei, olen Petteri Kyllönen. Yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa on lähellä sydäntäni. Toimin erityistarpeisille lapsille ja -nuorille, heidän perheilleen ja muulle lähipiirilleen suunnatun valtakunnallisen sote-järjestösektorin yhdistyksen puheenjohtajana. Olen yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniainen ja yhdistyksen nimi on Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry, Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag rf.

Yhdistys tarkoituksena on edistää kohderyhmänsä elämänlaatua, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Itselläni on omakohtaista kokemusta erityistarpeisuudesta. Minulla on synnynnäinen CP-vamma, alaraajapainotteinen spastinen diplegia.